coaching in zelfsturing

HR

Home / HR
Pas als de motivatie uit het hart komt, komen mensen tot bloei~- Jolande van Driel -Source: coach voor mens en organisatie | eigenaar Coach House

HR schakelt Coach House in voor ontwikkeltrajecten en zelfsturend leiderschap_www.coachhouse.nl

HR afdelingen schakelen mij als coach in voor ontwikkeltrajecten en andere HR-projecten. Of het nu gaat om het succesvol kunnen leidinggeven, in een professie kunnen groeien of om succesvolle ontwikkeltrajecten, al deze trajecten hebben in ieder geval een ding met elkaar gemeen en dat is dat het mensen zijn die het moeten klaarspelen. Mijn opvatting is dat de sleutel voor een succesvol HR-traject, zelfsturend leiderschap is. Zelfsturend leiderschap van zowel leidinggevenden als van teamleden, waarbij mensen vanuit hun eigen kracht gaan werken. Krijgen mensen de vrijheid om vanuit hun persoonlijke kracht te werken, dan komt hun motivatie om te ontwikkelen vanuit het hart én het hoofd en komen ze echt tot bloei. Mijn coaching draagt daar aan bij.

Voor HR is zelfsturend leiderschap de oplossing

Gedreven door veranderingen worden binnen organisaties vaak profielen gemaakt, competenties in kaart gebracht en worden op basis daarvan teams gevormd waarin teamleden geacht worden op basis van vertrouwen samen te werken aan een gemeenschappelijk belang, gestuurd op resultaat. Op papier staat het als een huis. De werkelijkheid is echter weerbarstiger. Mensen werken niet lekker samen en doelen worden niet gehaald. Veelal ligt hier een gebrek aan zelfsturend vermogen aan ten grondslag. Beschikken over een zelfsturend vermogen betekent in de kern dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen kracht waardoor ze eenvoudiger in staat zijn om flexibel mee te bewegen in de veranderingen.

Mijn coaching is erop gericht om zowel leidinggevenden als teamleden zo persoonlijk mogelijk en zo snel mogelijk klaar te stomen om zelfsturend aan de slag te kunnen. Om te beginnen door het afnemen van een van de drie professionele testen waar ik mee werk.

Directe toepassing in de praktijk

Ik breng binnen organisaties in opdracht van afdelingen HR of lijnmanagers, competenties en profielen van teamleden in kaart en bekijk samen met mijn opdrachtgever welke medewerkers nog bepaalde competenties missen of dienen te ontwikkelen. Medewerkers en leidinggevenden ontdekken tijdens mijn coachprogramma o.a. welke leiderschapsstijl zij van nature hanteren, op welke krachten zij kunnen verder bouwen en welke competenties nog verdere ontwikkeling behoeven en gaan daar direct in de praktijk mee aan de slag.

HR trajecten waarvoor ik als coach word ingeschakeld, zijn trajecten die betrekking hebben op o.a.:

 • professionele ontwikkeling
 • transformaties
 • reorganisatie
 • outplacement
 • het nieuwe werken
 • zelfsturing
 • zelfsturende teams
 • conflicthantering
 • competentieontwikkeling
 • burnout-coaching
 • bore-outcoaching

Ik bespreek graag hoe ik binnen jouw organisatie kan bijdragen aan het professioneel laten mee-ontwikkelen van medewerkers binnen een organisatieverandering of binnen andere HR trajecten.

Neem geheel vrijblijvend contact met mij op voor een afspraak of om telefonisch hierover van gedachten te wisselen: info@coachhouse.nl | 06 52 21 44 14.

Vrijblijvend een kop koffie drinken?

Maak een afspraak